สมัครงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2564

สมัครงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2564

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 157 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2564 ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 80 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) จำนวน 26 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 […]

ที่เกี่ยวข้อง

50 ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งานข่าวกรอง กรองข่าวอย่างไร HL ฃฅ

Click here to view original web page at www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *