ข่าวสอบท้องถิ่น อบต2564 เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น ปีนี้

อัพเดทล่าสุด ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2564

ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 11 ธันวาคม 2563

3 ความลับ… ของการสมัครสอบท้องถิ่น : เตรียมสอบราชการโดย พี่แมง ป.


ป.พิพัฒน์ ได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นลงใน facebook รายละเอียดมีดังนี้

-เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ผมและคณะได้เข้าแสดงความยินดีกับ พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
-ในการนี้ ผมได้เรียนสอบถามประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอปท. และแนวทางการทำหน้าที่ผอ.สำนักฯ ได้รับการชี้แจงดังนี้
1.การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการในอปท.จะเปิดรับสมัครปลายเดือนนี้ (ธ.ค.63)
2.การสอบคัดเลือกสายงานบริหารของอบจ.และเทศบาล จะเปิดรับสมัครกลางเดือนนี้ (ธ.ค.63) โดยการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะใช้วิธีทดสอบสมรรถนะ โดยมีสอบข้อเขียนแบบปรนัย
3.การสอบคัดเลือกตำแหน่งรองปลัดเทศบาลจะยังเปิดสอบไม่ได้จนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษาจบทุกคดีที่มีการฟ้องร้อง (ประมาณ 3 คดี สิ้นสุดแล้ว 1 คดี) โดยการสอบตำแหน่งรองปลัดเทศบาล จะเป็นการสอบตามเดิมที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
4.การเลื่อนขั้น 2 ขั้นโควิด ได้ส่งเรื่องหารือ ก.พ.แล้ว รอการตอบกลับ
5.การทำหน้าที่ของ ก.กลาง และ ก.จังหวัด กรณีไม่มีนายกฯ ได้ส่งเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้ว คาดจะมีการประชุมกลางเดือนนี้
6.ฝ่ายเลขาฯ ก.กลางจะจัดโครงการประชุมสัมมนาปลัดอปท.ผู้แทนในก.จังหวัด เพื่อชี้แจงซักซ้อมการทำหน้าที่ ทุกๆ 3 เดือนตามข้อเสนอของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
7.ฝ่ายเลขาฯก.กลาง จะจัดประชุม รับทราบปัญหาการทำหน้าที่เรื่องบริหารงานบุคคล แก่ปลัดอปท. หัวหน้าสป. นักทรัพยากรบุคคล ทางออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน

Click here to view original web page at www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com

สอบท้องถิ่น คือ
สอบท้องถิ่น 63 pantip
สอบท้องถิ่น 60
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 62
แนวข้อสอบท้องถิ่น
สอบพยาบาลท้องถิ่น
ข้อสอบท้องถิ่น 63
งาน อบต มีอะไรบ้าง
ประกาศ สถาน ที่ สอบ อป ท 62
สมัคร อบต ใช้วุฒิอะไร
เรียก ท้องถิ่น รอบ 5
ชำระ เงิน สอบ ท้องถิ่น
ป ริ้น ใบ สมัคร ท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น
สอบสายบริหารท้องถิ่น 2564
สอบท้องถิ่น คุณสมบัติ
เปิดสอบ กพ 64
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นักจัดการงานทั่วไป ท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น 63 สอบอะไรบ้าง
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2563
สอบราชการ 64
นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
นักจัดการงานทั่วไป
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล ท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *