สมัครงานสำนักงานประกันสังคม 2564 อัตรา

สมัครงานสำนักงานประกันสังคม 2564 อัตรา

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP.1 ประกันสังคมคืออะไร – อย่างไร

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 75 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา ค่าตอบแทน 9400 (ค่าครองชีพชั่วคราว 2000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา ค่าตอบแทน 11500 (ค่าครองชีพชั่วคราว 1785 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ตำแหน่ง […]

Click here to view original web page at www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *